Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1406. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart, stran 2451.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99 in 113/00) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanje ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na 18. seji dne 20. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča je na območju Občine Lenart na dan 31. 12. 2000 znašala: 135.000 SIT in je osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin za leto 2001.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ ha se izražajo v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev             5,0%;
– za kolektivno komunalno ureditev              6,5%.
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša po območjih:
– I. območje: ureditveno območje mesta Lenart 1,5%;
– II. območje: ureditvena območja centrov krajevnih skupnosti Jurovski dol, Sv. Trojica in Voličina 1,2%;
– III. območje: druga naselja in stavbna zemljišča razpršene gradnje 1,0%.
4. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 26/00).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-2/2000
Lenart, dne 20. februarja 2001.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost