Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1405. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu: ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah, št. proj. 1/70, stran 2450.

Župan Občine Laško izdaja na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu: ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah, št. proj. 1/70
I
Javno se razgrne osnutek odloka sprememb in dopolnitev odloka o ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah št. 1/70 (Ur. vestnik Občine Laško, št. 5/71), ki ga je izdelala VIZURA d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje.
II
Osnutek bo razgrnjen v preddverju Urada župana občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave in v prostorih krajevnega urada v Rimskih Toplicah Ulica XIV. divizije 8, v delovnem času krajevnega urada 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.
IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana, občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, ali na Krajevni urad Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 8, Rimske Toplice v času uradnih ur.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/1/2000
Laško, dne 16. marca 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost