Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1404. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kuzma, stran 2450.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 20. redni seji dne 23. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Kuzma
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet in župana, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kuzma sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah, in sicer v višini 10 tolarjev mesečno za vsak dobljeni glas.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje zakonskih in ustavnih nalog.
3. člen
Sredstva se političnim strankam priznavajo mesečno, nakazujejo pa se enkrat letno na njihove žiro račune v skladu s 1. in 2. členom tega sklepa.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 60/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od sprejema proračuna občine za leto 2001.
Št. 535/2001
Kuzma, dne 23. marca 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost