Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000, stran 2449.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. ter 101. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 20. redni seji dne 23. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Realizirani prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000 znašajo:
– skupni prihodki              224,170.898,09 SIT,
– skupni odhodki               214,530.103,12 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki        9,640.794,97 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000 v višini 9,640.794,97 SIT se prenese v prihodke proračuna Občine Kuzma za leto 2001.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000 ter njihova realizacija, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 540/01
Kuzma, dne 23. marca 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost