Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1397. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija, stran 2442.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US in 70/00) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na 19. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Idrija
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet občine Idrija, dobi sredstva iz proračuna Občine Idrija sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Idrija, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana Občinskega sveta občine Idrija (število veljavnih glasov s številom mest v občinskem svetu x 50:100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah, se dodeli v letu 2001 znesek 30 SIT mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima Občina Idrija opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
2. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi Občina Idrija zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo mesečno.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna Občine Idrija za leto 2001.
Št. 02400-1/99
Idrija, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost