Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1396. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001, stran 2441.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 70/99) in 99. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) je Občinski svet občine Idrija na 19. seji dne 22. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2001.
4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 4. 2001.
Št. 40302-01/00
Idrija, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost