Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1390. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona, stran 2433.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je na predlog župana Občinski svet občine Gornja Radgona na 5. izredni seji dne 20. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranje se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v proračunu za leto 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2001 dalje do uveljavitve (ali pričetka veljavnosti) odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2001.
Št. 404-05-3/00-1
Gornja Radgona, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost