Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava, stran 2431.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 74/98, 59/99 in 70/00), 7. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 8/89) so Občinski svet občine Lendava na podlagi 17. člena statuta (Uradni list RS, št. 26/99) na seji dne 19. 12. 2000, Občinski svet občine Turnišče na podlagi 19. člena statuta (Uradni list RS, št. 52/99) na seji dne 6. 12. 2000, Občinski svet občine Odranci na podlagi 14. člena statuta (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) na seji dne 21. 12. 2000, Občinski svet občine Kobilje na podlagi 20. člena statuta (Uradni list RS, št. 94/99) na seji dne 11. 12. 2000, Občinski svet občine Črenšovci na podlagi 16. člena statuta (Uradni list RS, št. 18/99 in 92/99), na seji dne 16. 11. 2000, Občinski svet občine Velike Polana na podlagi 6. člena statuta (Uradni list RS, št. 44/99) na seji dne 2. 3. 2001 in Občinski svet Občine Dobrovnik na podlagi 18. člena statuta (Uradni list RS, št. 34/99) na seji dne 20. 11. 2000 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
1. člen
V odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava (Uradni list RS, št. 79/97) se v 1. členu za besedi “Občina Odranci” namesto besede “in” postavi vejica, prav tako se za besedi “Občina Kobilje” postavi vejica in se za vejico doda besedilo “Občina Dobrovnik in Občina Velika Polana”.
2. člen
V 2. členu se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki glasi:
Občina Dobrovnik s sedežem v Dobrovniku in Občina Velika Polana s sedežem v Veliki Polani.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
– osem predstavnikov ustanoviteljev, ki jih imenujejo občinski sveti soustanoviteljic, in sicer: Občinski svet občine Lendava dva predstavnika, druge občine po enega predstavnika.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/01
Lendava, dne 19. decembra 2000.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.
Dobrovnik, dne 20. novembra 2000.
Župan – Polgármester
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l. r.
Črenšovci, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Tornar l. r.
Kobilje, dne 11. decembra 2000.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.
Odranci, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.
Turnišče, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
Velika Polana, dne 2. marca 2001.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.

AAA Zlata odličnost