Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1385. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje, stran 2429.

Na podlagi določil 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 14. seji dne 9. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje
(Uradni list RS, št. 36/00)
1. člen
V pravilniku se v vseh členih letnica 2000 nadomesti z letnico 2001.
2. člen
V poglavju II. se v 8. členu za drugi odstavek 5. točke doda odstavek, ki glasi:
Višina regresa: 1.000 SIT za eno osemenitev. Prejšnji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V 8. členu se dodajo točke:
10. Sofinanciranje nabave pokritih rastlinjakov za proizvodnjo vrtnin in cvetja.
Namen: Povečati proizvodnjo vrtnin v izvensezonskem času.
Višina podpore je 10% od nabavne vrednosti, vendar največ do višine 170.000 SIT.
Zahtevke vložijo upravičenci pri občinski upravi s priloženim originalnim računom ali overjeno kupoprodajno pogodbo, ki ne sme biti starejša od enega leta.
11. Regresiranje prevoza mleka na nerentabilni progi Slatina-Dobje.
Višina regresa: 15.000 SIT mesečno.
Namen: Ohranitev proizvodnje mleka v odročnih krajih.
Zahtevke vlaga organizator odkupa KZ Šentjur.
12. Povračilo stroškov zdravniškega pregleda za zbiralce mleka.
Višina pomoči: V znesku računa.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 320-01/01-1
Dobje, dne 9. marca 2001.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti