Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določanje dežurnih prodajaln, stran 2428.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 14. seji dne 9. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določanje dežurnih prodajaln
1. člen
V odloku o merilih za določanje dežurnih prodajaln (Uradni list RS, št. 118/00) se v preambuli doda besedilo:
Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00), pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93).
2. člen
V naslovu odloka se doda besedilo: v Občini Dobje in prodaji blaga zunaj prodajaln.
3. člen
V drugem odstavku se besedilo druge alinee spremeni in glasi:
– urnik obratovalnega časa v skladu s pravilnikom.
V zadnjem odstavku 3. člena se črta besedilo: »ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju«. Nov zadnji odstavek glasi:
»Pristojni oddelek je dolžan od inšpektorja za delo pridobiti pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe«.
4. člen
Črta se IV. poglavje in 11. člen.
V. poglavje postane IV. poglavje in 12. člen postane 11. člen in 13. člen postane 12. člen.
5. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 330-01/01
Dobje, dne 9. marca 2001.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost