Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1379. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled, stran 2422.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99 in 77/00) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 21. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2001.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2000 je 142.452 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 10.647 SIT/m2 in kolektivne rabe 9.420 SIT/m2 na dan 31. 12. 2000.
4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v % od cene za stanovanjsko površino v posameznih območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in 100-metrski pas ob jezeru – 10%,
II. območje zajema širše območje Bleda – 8%,
III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso zajeti v posamezna območja,
IV. območje zajema naselja manj razvitih in bolj oddaljenih krajev – Obrne, Slamniki, Perniki, Zg. in Sp. Laze, Radovna in Kupljenik – 4%.
5. člen
Cena iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/00).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06210-2/99
Bled, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost