Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1372. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru, stran 2417.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru
Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru, s katerim je ustanovitelj Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska c. 83, Maribor, ki jo zastopa direktor Drago Žura, stanujoč na naslovu Celovška cesta 136, Ljubljana, ustanovil Fundacijo Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru s sedežem v Mariboru, Gosposvetska c. 83, o čemer je Dušica Kalinger, notarka v Mariboru, dne 2.2.2001 sestavila notarsko listino pod opr. št. SV 92/01. Namen ustanove je širjenje individualnih in skupinskih možnosti za doseganje višje ravni kakovosti posameznikovega življenja in s tem kakovosti družbe, pomoč socialno ogroženim študentom, razvijanje pripravljenosti za pomoč posameznikom in ustvarjanje visoke ravni medštudentske in občečloveške solidarnosti ter sistemsko reševanje posameznikove socialne stiske. Člani prve uprave, v skladu z ustanovitvenim aktom, so: Matevž Frangež, stanujoč v Mariboru, Krekova ulica 20, Boštjan Mastnak, stanujoč Šentjur pri Celju, Cesta Miloša Zidanška 21 in Zoran Kačičnik, stanujoč Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 100.
Št. 115-07-004/01-003
Ljubljana, dne 23. marca 20001.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost