Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1371. Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev , stran 2416.

Na podlagi 35. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
I
Za opravljanje strokovnih nalog iz 43. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS), minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), pooblašča Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: KGZS- Zavod GO.).
II
KGZS – Zavod GO. na področju strokovnih nalog sodeluje s Sektorjem za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor za varstvo rastlin).
Strokovne naloge in financiranje se izvajajo v skladu s programom javne službe, ki ga z odredbo določi minister.
III
KGZS- Zavod GO. opravlja v skladu z ZFfS zlasti naslednje naloge:
– naloge na področju preskušanja in ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) v postopku registracije, predvsem s področja insekticidov,
– koordinacija dela, sodelovanje in strokovne naloge na področju FFS pri okrasnih rastlinah in razširitve uporabe FFS za uporabo na okrasnih rastlinah in vrtninah,
– razvijanje in uvajanje novih postopkov pri dobri praksi učinkovitosti, dobri praksi varstva rastlin in dobri kmetijski praksi,
– uvajanje evropskih standardov na področju bioloških testov učinkovitosti FFS,
– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju FFS,
– sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi informacijskega sistema na področju FFS,
– naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem odgovornih oseb za promet FFS, uporabnikov FFS in naprav,
– naloge na področju evidence prometa in uporabe FFS,
– druge naloge na področju FFS.
IV
KGZS- Zavod GO. pripravi in posreduje Sektorju za varstvo rastlin letni program dela najkasneje do 15. decembra za naslednje leto in podrobno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu najkasneje do 15. januarja tekočega leta.
V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogodbi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.
VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s programom iz II. točke te odločbe.
VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-101/01
Ljubljana, dne 12. marca 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost