Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1370. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev , stran 2415.

Na podlagi 35. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
I
Za opravljanje strokovnih nalog iz 43. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS), minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: minister), pooblašča Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KIS).
II
KIS na področju strokovnih nalog sodeluje s sektorjem za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor za varstvo rastlin).
Strokovne naloge in financiranje se izvajajo v skladu s programom javne službe, ki ga z odredbo določi minister.
III
KIS opravlja v skladu z ZFfS zlasti naslednje naloge:
– naloge na področju ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) v postopku registracije, predvsem s področja fizikalno-kemijskih lastnosti,
– naloge s področja kemijske terminologije,
– laboratorijske preiskave FFS,
– spremljanje ostankov FFS v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih z vidika pravilne uporabe FFS,
– druge naloge s področja kemije.
IV
KIS pripravi in posreduje sektorju za varstvo rastlin letni program dela najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje koledarsko leto in podrobno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu najkasneje do 31. maja.
V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogodbi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.
VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s programom iz II. točke te odločbe.
VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-102/01
Ljubljana, dne 12. marca 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti