Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001

Kazalo

1193. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid, stran 2073.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 – ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 26. 2. 2001
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na kraju javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-2/00
Ljubljana, dne 26. februarja 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.