Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001

Kazalo

966. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka", stran 1603.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), poslovnika o delu uprave in pravil igre »Hitra srečka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo, d.d., dne 18. 1. 2001 sprejela
S P R E M E M B E P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V pravilih igre na srečo Hitra srečka, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa uprava družbe dne 11. 2. 1999, se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Igro prireditelj prireja s prodajo serije 2,000.000 srečk. Skupna vrednost dobitkov v seriji je 50 procentov od vrednosti izdanih srečk.
Cena srečke je 150 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst dobitkov:
--------------------------------------------------------------
     Število      Vrednost     Skupna vrednost
     dobitkov       dobitka         dobitkov
--------------------------------------------------------------
        3    2,000.000 SIT      6,000.000 SIT
        30     100.000 SIT      3,000.000 SIT
       100     30.000 SIT      3,000.000 SIT
       300     10.000 SIT      3,000.000 SIT
       2000      5.000 SIT      10,000.000 SIT
      10.000      1.000 SIT      10,000.000 SIT
      20.000       500 SIT      10,000.000 SIT
     100.000       300 SIT      30,000.000 SIT
     500.000       150 SIT      75,000.000 SIT
--------------------------------------------------------------
Skupaj  632.433               150,000.000 SIT
--------------------------------------------------------------
Število in vrednosti dobitkov so enakomerno porazdeljene v celi seriji.«
2. člen
Spremenijo se prva, druga in deveta alinea 6. člena, in sicer:
»– cena srečke je 150 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke tekmovalcev v razponu od 1 do 99 in vrednosti dobitkov. Prostor je prekrit s premazom, na katerem je odtisnjen tekst »Premija 2,000.000 SIT«, »Tekmovalci« in »Zmagovalec je?«,
– dobitke do vključno 30.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,vsak delovnik od 8. do 12. ure.«
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dobitke v vrednosti 150, 300, 500, 1.000, 5.000, 10.000 in 30.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke, vključno z dobitki v vrednosti 2,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delovnik od 8. do 12. ure.«
4. člen
Te spremembe veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se od 18. serije srečk dalje.
Št. 16/01
Ljubljana, dne 28. februarja 2001.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-10/99-8 dne 26. 2. 2001.

AAA Zlata odličnost