Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001

Kazalo

962. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti, stran 1599.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
1. člen
V prvem odstavku 2. člena uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00; v nadaljnjem besedilu: uredba) se spremeni naslednje:
– v razredu DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno pripomočkov v zvezi s prilagajanjem in vzdrževanjem očal oziroma leč osebam, katerim se storitev opravi“;
– v razredu G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna vozila osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi“;
– v razredu G/50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna kolesa osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi“;
– v razredu G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja pri opravljanju storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi“;
– v razredu G/52.72 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, se za prvo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za električne gospodinjske aparate“;
– v razredu G/52.72 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, se za drugo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za radijske in TV aparate osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi“;
– v razredu G/52.73 Popravilo ur, nakita, se doda nova druga alinea, ki se glasi:
“- Popravilo nakita“;
– v razredu G/52.73 Popravilo ur, nakita, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja pri opravljanju storitve, osebam, katerim se storitev popravila tudi opravi“;
– črta se besedilo:
“H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
– Priprava in prodaja jedi in k njim naročenim pijač v gostinskih obratih“;
– v razredu K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za računalniško opremo osebam, katerim se storitev popravila in vzdrževanja tudi opravi“;
– v razredu K/74.30 Tehnični preizkusi in analize, se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“- Meritve elektroinstalacij“;
– v razredu K/74.81 Fotografska dejavnost, se za zadnjo alineo doda novo besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se storitev tudi opravi“;
– črta se besedilo:
“O/93.02 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov“;
– v podrazredu O/93.021 Dejavnost frizerskih salonov (frizerske storitve, brivske storitve, manikiranje, ličenje), se doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi“;
– v podrazredu O/93.022 Dejavnost kozmetičnih salonov (nega obraza in telesa, depilacija in epilacija, ličenje, limfna drenaža in masaža z alternativnimi masažnimi tehnikami), se doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi“;
– v podrazredu O/93.023 Dejavnost pedikerskih salonov, se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom, ki se glasi “(pedikura in manikura)“;
– v podrazredu O/93.023 Dejavnost pedikerskih salonov, se doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi“.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena uredbe se spremeni oziroma dopolni naslednje:
– v razredu A/ se doda besedilo, ki se glasi:
“A/01.41 Storitve za rastlinsko pridelavo“;
– v razredu DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic, se črta prva alinea v besedilu;
– črta se besedilo:
“DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin“;
– pri razredu G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna vozila osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi“;
– pri razredu G/52.71 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se storitev popravila tudi opravi (npr. vezalke, sponke,...)“;
– pri razredu G/52.74 Druga popravila, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi“;
– črta se besedilo:
“H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov“;
– v razredu K/74.81 Fotografska dejavnost, se za zadnjo alineo doda besedilo, ki se glasi:
“Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi“;
– črta se besedilo:
“K/74.83 Tajniška dela in prevajanje“;
– črta se besedilo:
“K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti“;
– črta se besedilo:
“O/90.00 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene“;
3. člen
Besedilo 5. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“Pravne ali fizične osebe, ki so ob uveljavitvi te uredbe že opravljale dejavnosti, ki so po tej uredbi uvrščene v listo A ali listo B in imajo ustrezno obrtno dovoljenje, lahko svojo dejavnost opravljajo še naprej, morajo pa v roku enega leta od uveljavitve te uredbe uskladiti opis dejavnosti iz obrtnega dovoljenja z opisom iz te uredbe.
Če je bila pred uveljavitvijo te uredbe že vložena vloga za izdajo obrtnega dovoljenja, se postopek konča po predpisih in postopku, ki je za stranko ugodnejši.“
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-03/2001-1
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina