Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001

Kazalo

872. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, stran 1409.

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(Predmet sklepa)
Ta sklep določa roke, v katerih mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) obveščati Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) in način tega obveščanja.
2. člen
(Vsebina obveščanja)
Upravljavec obvešča agencijo o:
– vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada,
– vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in
– donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada.
II. NAČIN IN ROKI OBVEŠČANJA
3. člen
(Način obveščanja)
(1) Upravljavec obvešča agencijo z mesečnimi poročili na obrazcih, ki so v prilogah tega sklepa.
(2) Upravljavec, ki upravlja z več vzajemnimi pokojninskimi skladi, lahko obrazce smiselno prilagodi tako, da na enem obrazcu poroča za več skladov hkrati, pri čemer navede podatke za vsak vzajemni pokojninski sklad v ločenem stolpcu.
4. člen
(Roki za obveščanje)
Poročila iz tega sklepa je upravljavec dolžan poslati agenciji v naslednjih rokih:
– poročilo o vrednosti enote premoženja najkasneje naslednji delovni dan po dnevu konverzije do 12. ure;
– poročilo o vrednosti sredstev in poročilo o sestavi sredstev najkasneje do osmega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
5. člen
(Poročilo o vrednosti enote premoženja)
Upravljavec poroča o vrednosti enote premoženja po stanju na dan konverzije na obrazcu, ki je v prilogi 1 tega sklepa.
6. člen
(Poročilo o vrednosti sredstev)
Upravljavec poroča o vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na zadnji dan v mesecu na obrazcih, ki so v prilogi 2 tega sklepa.
7. člen
(Poročilo o sestavi sredstev)
Upravljavec poroča o sestavi sredstev vzajemnega pokojninskega sklada po stanju na zadnji dan v mesecu na obrazcu, ki je v prilogi 3 tega sklepa.
III. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(Razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 61/00).
9. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 105-5/1-1/2001
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost