Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

528. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, stran 811.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 38. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
1. člen
5. člen se v točki 1. Učitelji v osnovni šoli dopolni tako, da se v razdelku 1.3. Učitelji izbirnih predmetov doda naslednje besedilo:
MATEMATIČNA DELAVNICA
1.3.61. Matematična delavnica 7
1.3.62. Matematična delavnica 8
1.3.63. Matematična delavnica 9
Učitelj predmetov matematična delavnica 7, matematična delavnica 8 in matematična delavnica 9 je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v devetletni osnovni šoli.
KLEKLJANJE
1.3.64. Osnovne tehnike klekljanja
1.3.65. Temeljne tehnike v slovenski čipki
1.3.66. Široki ris
Učitelj predmetov osnovne tehnike klekljanja, temeljne tehnike v slovenski čipki in široki ris je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.
LIKOVNO SNOVANJE
1.3.67. Likovno snovanje I
1.3.68. Likovno snovanje II
1.3.69. Likovno snovanje III
Učitelj predmetov likovno snovanje I, likovno snovanje II in likovno snovanje III je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne vzgoje v tretjem obdobju devetletne osnovne šole.
TURISTIČNA VZGOJA
1.3.70. Turistična vzgoja
Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zemljepisa ali zgodovine v devetletni osnovni šoli ali
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz etnologije ali umetnostne zgodovine.
Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja razrednega pouka do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje turistično vzgojo v devetletni osnovni šoli.
Št. 011-0228/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
PRILOGA K ODREDBI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O SMERI IZOBRAZBE
STROKOVNIH DELAVCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Predmet          Udeleženci programa    Program stalnega
                                strokovnega
                                spopolnjevanja
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.61.  Matematična delavnica 7  vsi učitelji predmetov   program iz
                   matematična delavnica   matematične
                                delavnice
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.62.  Matematična delavnica 8  vsi učitelji predmetov   program iz
                   matematična delavnica   matematične
                                delavnice
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.63.  Matematična delavnica 9  vsi učitelji predmetov   program iz
                   matematična delavnica   matematične
                                delavnice
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.64.  Klekljanje -        vsi učitelji predmeta   program iz
     Osnovne tehnike      osnovne tehnike      klekljanja
     klekljanja         klekljanja
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.65.  Klekljanje - Temeljne   vsi učitelji predmeta   program iz
     tehnike v slovenski čipki temeljne tehnike      klekljanja
                   v slovenski čipki
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.66.  Klekljanje - Široki ris  vsi učitelji predmeta   program iz
                   široki ris         klekljanja
--------------------------------------------------------------------------------
1.3.70.  Turistična vzgoja     učitelji predmeta     program iz
                   turistična vzgoja,     turistične
                   ki so končali       vzgoje
                   univerzitetni študijski
                   program iz razrednega
                   pouka oziroma so
                   izpolnjevali pogoje za
                   učitelja razrednega pouka
                   ob uveljavitvi te odredbe
--------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost