Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

525. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu črkoslikar, dualna organizacija, stran 809.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu črkoslikar, dualna organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja črkoslikar, dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitekture.
2. Tehnično in strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzitetni študijski program iz arhitekture, slikarstva ali kiparstva.
3. Materiali s kemijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva, kemijske tehnologije ali grafične tehnike ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali arhitekture.
4. Računalniško oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski programa iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gradbeništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz črkoslikarstva (zaključna gradbena dela). Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz črkoslikarstva (zaključna gradbena dela) ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz aranžerstva ali industrijskega oblikovanja.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz črkoslikarstva.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0158/00
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost