Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

520. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kozmetični tehnik, stran 804.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kozmetični tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu kozmetični tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Zdravstvena vzgoja s higieno in mikrobiologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine, biologije ali mikrobiologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kemije, farmacije ali laboratorijske tehnike.
2. Somatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine, stomatologije ali biologije.
3. Kozmetologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike.
4. Dermatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine.
5. Farmakognozija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike.
6. Teorija kozmetičnih postopkov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege in je predhodno končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje in je predhodno končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege, fizioterapije ali delovne terapije in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje in je predhodno končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike ali kdor je končal višješolski študijski program iz zdravstvene nege in je predhodno končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kozmetike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kozmetike.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu kozmetični tehnik (V/40), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0267/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost