Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

509. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju, stran 796.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
1. člen
V 7. točki 1. člena uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 124/00, v nadaljevanju: uredba) se v zadnji alinei pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
“– Izpostava ŽP Hodoš.“.
2. člen
V 4. členu uredbe se pod točko b) za alineo “ŽP Središče ob Dravi “ doda nova alinea, ki se glasi:
“– ŽP Hodoš,“.
3. člen
V 6. členu uredbe se pod točko b) za alineo “ŽP Središče ob Dravi “ doda nova alinea, ki se glasi:
“– ŽP Hodoš,“.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-15/2000-2
Ljubljana, dne 1. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost