Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

507. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2001, stran 795.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 20. redni seji dne 24. 1. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2001
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2000 je 144.434 SIT/m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100 do 200 prebivalcev na ha so določeni za m2 koristne površine objekta in znašajo za objekte in naprave individualne rabe 9.102 SIT/m2 in kolektivne rabe 10.683 SIT/m2 na dan 31. 12. 2000.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena:
I. cona 5 – 7%
II. cona 3 – 5%
I. cona obsega Železnike in Selca z neposredno okolico.
II. cona obsega vsa ostala naselja, ki niso navedena v prvi coni.
4. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
5. člen
S pričetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 1999 (Uradni list RS, št. 10/00).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 080-09-494
Železniki, dne 24. januarja 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost