Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

497. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2001, stran 790.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Turnišče na 4. izredni seji dne, 18. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2001
1. člen
Proračun Občine Turnišče za leto 2001 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 595,824.550 SIT in se razporedijo za:
SIT
– tekoče odhodke         43,394.550
– tekoče transfere       136,740.000
– investicijske odhodke     383,450.000
– skupaj drugi odhodki      32,240.000
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 2001.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 4/01
Turnišče, dne 22. januarja 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost