Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

494. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom, stran 780.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/83, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju je župan Občine Šentjur pri Celju sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom, ki ga je pod št. 14/84 izdelal Razvojni center – TOZD Planiranje Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 32/87) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 32/87).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega načrta opredeljuje tolerance pri izvajanju določb veljavnega prostorskega akta za območje odlagališča.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom se začne osmi dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Blagovna in v prostorih Občine Šentjur pri Celju, Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, pisarna št. 57 ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Šentjur pri Celju – Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javen službe. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Blagovna obveščena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Občine Šentjur pri Celju. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šentjur pri Celju. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-17/00-130
Šentjur, dne 25. januarja 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost