Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

493. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ob Mizarski - objekt Karitas, stran 779.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je župan Občine Slovenske Konjice dne 23. 1. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ob Mizarski – objekt Karitas
I
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ob Mizarski – objekt Karitas, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center IUP d.o.o. Celje, v decembru 2000, pod št. proj. 39/2000.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/00-9204
Slovenske Konjice, dne 23. januarja 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost