Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

492. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v letu 2001, stran 779.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99) in 31. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dolenjske Toplice sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v letu 2001
1
Do sprejetja proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2001, vendar najdlje do 31. 3. 2001, se financiranje funkcij Občine Dolenjske Toplice ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000. Začasno financiranje traja najdlje do 31. marca 2001.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2000.
3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun za leto 2000.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
5
Ta sklep se vroči občinskemu svetu in nadzornemu odboru Občine Dolenjske Toplice.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 405-02/1036/00
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost