Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000, stran 779.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 16/99, 59/99 in 70/00), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 10. in 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 28. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000 (Uradni list RS, št. 20/00) tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2000 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov         SIT
– prihodki                366,984.000
– odhodki                360,438.000
– proračunski presežek           6,546.000
b) Račun financiranja
– prihodki                     –
– odhodki                     –
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/1058/00-02
Dolenjske Toplice, dne 28. decembra 2000.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost