Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

477. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide, stran 739.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) in 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) je Vlada Republike Slovenije na 9. seji dne 25. januarja 2001 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1. člen
Prvi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list RS, št. 35/96, v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se v uvodnem stavku številka “16“ nadomesti s številko “17“; v prvi alinei se beseda “štirih“ nadomesti z besedo “petih“; pri naštetih ministrstvih se pri delovnem področju Ministrstva za šolstvo in šport med obema besedama doda beseda “znanost“ in med našteta ministrstva se doda “Ministrstva za finance“; v drugi alinei pa se ob koncu dodata besedi “in bolnike“.
Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Mandat predsednika, obeh podpredsednikov in članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.“
2. člen
Prvi odstavek 6. člena sklepa se dopolni tako, da se v tretjem stavku za besedici “za invalide“ dodata besedici “in bolnike“, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se dopolni tako, da se za besedico “invalide“ črta pika in se dodata besedici “in bolnike“.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-24/2000-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost