Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

476. Sklep o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, stran 738.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena in 25. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je Vlada Republike Slovenije na 9. seji dne 25. januarja 2001 sprejela
S K L E P
o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prične z delom Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: generalni sekretariat).
2. člen
V generalnem sekretariatu se opravljajo organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– izvedbo sej Vlade Republike Slovenije, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles;
– spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije;
– sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;
– zagotavljanje mnenj in drugih gradiv namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles;
– na organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade;
– druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade.
Za ministrstva, Urad predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:
– lektoriranje in prevajalsko delo,
– storitve avtomobilskega in letalskega prevoza.
Za Urad predsednika Vlade Republike Slovenije generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– finančno poslovanje urada in vzdrževanje prostorov,
– informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,
– urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,
– odpravo pošte in kurirsko službo,
– naloge tiskanja, fotokopiranja.
3. člen
Generalni sekretariat vodi generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.
Pri vodenju generalnega sekretariata in drugih vladnih služb, katerih delo usmerja in nadzoruje, ima generalni sekretar enake pravice, dolžnosti in pooblastila, ki jih ima po zakonu ali drugem predpisu minister pri vodenju ministrstva.
4. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja imenuje namestnika generalnega sekretarja.
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije lahko pooblasti namestnika, da ga stalno ali občasno nadomešča v posameznih njegovih pravicah ali dolžnostih.
5. člen
V generalnem sekretariatu se do sprejetja novih še naprej smiselno uporabljajo podzakonski akti, ki jih je izdal generalni sekretar Vlade Republike Slovenije kot predstojnik Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije izda s soglasjem vlade pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v generalnem sekretariatu v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-29/2001-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost