Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

424. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka", stran 625.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in poslovnika o delu uprave Športna loterija in igre na srečo, d. d. Ljubljana, Cigaletova 15 je uprava družbe dne 22. 1. 2001 sprejela
S P R E M E M B E P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V pravilih igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa uprava družbe dne 11. 2. 1999, 14. 7. 2000 in 22. 11. 2000, se v 5. členu spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
»Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst dobitkov:
----------------------------------------------------------------
Vrsta      Število   Vrednost dobitka  Skupna vrednost
dobitka     dobitkov
----------------------------------------------------------------
Tri vrste    10       2,000.000 SIT   20,000.000 SIT
Dve vrsti    100        100.000 SIT   10,000.000 SIT
Sonček     1.000       10.000 SIT   10,000.000 SIT
X diagonala   20.000       1.000 SIT   20,000.000 SIT
Ena vrsta    100.000        300 SIT   30,000.000 SIT
Štiri kotne   400.000        150 SIT   60,000.000 SIT
Skupaj     521.110             150,000.000 SIT
----------------------------------------------------------------
Višji dobitek izključuje izplačilo nižjega dobitka.«
2.člen
Spremenijo se druga, peta, osma in deveta alinea 6. člena tako, da glasijo:
»– prostor DOBITNE ŠTEVILKE, v katerem je natisnjenih 20 številk v razponu od 1 do 75. Prostor je prekrit s premazom, na katerem je natisnjeno sporočilo za igralce. Prostor KOMBINACIJA je razdeljen na pet vrstic in pet stolpcev, v katerih je natisnjenih 24 številk v razponu od 1 do 75. V sredini polja KOMBINACIJA je namesto številke beseda Krog. Kombinacija je prekrita s prozornim premazom, natisnjene številke so vidne. Prostor za tri številke v sončkih, na katerem so natisnjene številke v razponu od 1 do 75.
– napis na srečki – ime igre »Hitra srečka« in ime serije »Hitri krog«,
– odstranite premaz in odkrijte dobitne številke. Na dobitnih številkah odstranite premaz,
– navodila za igranje
Kako igrati?
Na srečki na polju DOBITNE ŠTEVILKE odstranite premaz.
Kaj je dobitek?
Če je odkrita številka na polju DOBITNE ŠTEVILKE enaka številki v KOMBINACIJI ali v SONČKIH, se le ta upošteva za dobitno številko. Izplačilo višjega dobitka izključuje izplačilo nižjih dobitkov na posamezni srečki.
Dobitki v igri?
Srečka ima dobitke, če so DOBITNE ŠTEVILKE enake številkam v KOMBINACIJI ali v SONČKIH na naslednjih pozicijah:
Dobitek štiri kotne: za štiri kotne številke v kombinaciji, dobitek 150 SIT.
Dobitek 1 vrsta: za pet številk v eni vrst (upošteva se tudi vrsta z besedo KROG), dobitek 300 SIT.
Dobitek X diagonale: za osem odkritih številk v obeh diagonalah »X«, dobitek 1.000 SIT.
Dobitek SONČEK: za tri odkrite številke v sončkih, dobitek 10.000 SIT.
Dobitek 2 vrsti: za deset odkritih št. v dveh vrstah (upošteva se tudi vrsta z besedo KROG), dobitek 100.000 SIT.
Dobitek 3 vrste: za petnajst odkritih številk v treh vrstah (upošteva se tudi vrsta z besedo KROG), dobitek 2,000.000 SIT.«
V enajsti alinei 6. člena se besedi »število in« črtata.
3. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
»Udeleženec izve za rezultat v igri, ko odstrani premaz na polju Dobitne številke. Srečka ima dobitek, če so odkrite številke v polju Dobitne številke enake številkam v Kombinaciji na naslednjih pozicijah:
– za štiri kotne številke v kombinaciji,
– za vse številke v eni vrsti (upošteva se tudi vrsta z besedo KROG),
– za osem številk v obeh diagonalah (X),
– za tri odkrite številke v sončkih,
– za vse odkrite številke v dveh vrstah (upošteva se tudi vrsta z besedo KROG),
– za vse odkrite številke v treh vrstah (upošteva se tudi vrsta z besedo KROG).
Če na srečki v polju Kombinacija na pozicijah, navedenih v prejšnjem odstavku, niso natisnjene enake številke kot v polju Dobitne številke, srečka nima dobitka.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da glasi:
»Dobitke v vrednosti od 150 SIT do vključno 10.000 SIT izplačujejo prodajalci na prodajnih mestih. Za prodajalce na prodajnih mestih z on line povezavo lahko prireditelj določi 100.000 SIT kot najvišje možno izplačilo dobitka na teh prodajnih mestih. Dobitke do 2,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure. Izplačilo višjega dobitka, izključuje izplačilo nižjih dobitkov na posamezni srečki.«
5. člen
Ostala določila pravil te igre ostanejo nespremenjena.
6. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko bodo potrjene, uporabljajo pa se za 20. serijo srečk.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-10/99-8 dne 23. 1. 2001.
Št. 289/00
Ljubljana, dne 24. januarja 2001.

AAA Zlata odličnost