Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

419. Ugotovitev o prenehanju mandata, stran 613.

Na podlagi šeste alinee 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/97, 33/94 in 70/95 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in v zvezi z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta občine Ribnica z dne 20. 12. 2000, je Občinska volilna komisija občine Ribnica na seji dne 18. 1. 2001
ugotovila,
da je članu Občinskega sveta občine Ribnica, Francu Butu, prenehal mandat zaradi izvolitve za ministra v Vladi Republike Slovenije,
da je mandat za člana Občinskega sveta občine Ribnica prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenske ljudske stranke pod zaporedno številko 2 – Ciril Pucelj, roj. 3. 7. 1958, stanujoč Rakitnica 65 a, Dolenja vas.
Kandidat je dne 17. 1. 2001 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 01-006-01-8/98
Ribinca, dne 18. januarja 2001.
Predsednica Občinske volilne komisije
občine Ribnica
Dragica Abrahamsberg, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost