Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

401. Odlok o spremembah odloka o območju naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj, stran 598.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90) ter 18. in 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 20. seji dne 20. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj
1. člen
V odloku o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 32/96) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se

 

(1) Pri na­se­lju (003) Breg ob Sa­vi spre­me­ni ši­fra sta­ti­stič­ne­ga oko­li­ša ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

003                            Breg ob Sa­vi                      302 301                                      302 310

 

(2) Pri na­se­lju (004) Bri­tof spre­me­ni­ta ši­fri sta­ti­stič­ne­ga oko­li­ša ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

004                            Bri­tof                                 302 501, 302 600                         302 510

 

(3) Pri na­se­lju (013) Ko­kri­ca spre­me­ni­jo ši­fre sta­ti­stič­ne­ga oko­li­ša ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

013                            Ko­kri­ca                             306 300, 306 401, 306 600           306 410

 

(4) Pri na­se­lju (014) Kranj do­da­jo ši­fre sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš –se uki­ne

014                            Kranj                                 301 302, 302 302, 311 901           301 320, 302 320, 311 910

 

(5) Pri na­se­lju (016) Le­te­ni­ce spre­me­ni­ta ši­fri sta­ti­stič­ne­ga oko­li­ša ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš –se uki­ne

016                            Le­te­ni­ce                            304 300, 314 802                         304 820

 

(6) Pri na­se­lju (019) Mla­ka pri Kra­nju spre­me­ni­ta ši­fri sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

019                            Mla­ka pri Kra­nju                 306 402, 306 500                         306 420

 

(7) Pri na­se­lju (022) Ore­hov­lje spre­me­ni­ta ši­fri sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

022                            Ore­hov­lje                           302 400, 310 202                         310 220

 

(8) Pri na­se­lju (029) Pre­dos­lje spre­me­ni­jo ši­fre sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš –se uki­ne

029                            Pre­dos­lje                           310 201, 302 502, 310 300           310 210, 302 520

 

(9) Pri na­se­lju (031) Ra­ko­vi­ca spre­me­ni­ta ši­fri sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

031                            Ra­ko­vi­ca                           312 900, 311 002                         311 020

 

(10) Pri na­se­lju (031) Spod­nja Be­sni­ca spre­me­ni ši­fra sta­ti­stič­ne­ga oko­li­ša in do­da be­se­di­lo:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

032                            Spod­nja Be­sni­ca                311 001                                      311 010

 

 

Ši­fra uli­ce – za­sel­ka                                                                                Ime uli­ce – za­sel­ka

0001                                                                             Na hri­bu

0002                                                                             Nad ža­go

0003                                                                             Nji­ve

0004                                                                             Pe­šni­ca

0005                                                                             Pod goz­dom

0006                                                                             Pri cer­kvi

0007                                                                             Se­no­že­ti

0008                                                                             Tra­ta

0009                                                                             Vo­gel

 

(11) Pri na­se­lju (034) Sra­kov­lje spre­me­ni ši­fra sta­ti­stič­ne­ga oko­li­ša ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš –se uki­ne

034                            Sra­kov­lje                           306 001                                      306 010

 

(12) Pri na­se­lju (041) Te­ne­ti­še spre­me­ni­ta ši­fri sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš –se uki­ne

041                            Te­ne­ti­še                            306 002, 314 801                         314 810

 

(13) Pri na­se­lju (045) Zgor­nja Be­sni­ca do­da be­se­di­lo:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš – se uki­ne

045                            Zgor­nja Be­sni­ca                 316 700                                     

 

Ši­fra uli­ce – za­sel­ka             Ime uli­ce – za­sel­ka

0001                          Brsc

0002                          Dvor

0003                          Na Do­bra­vah

0004                          Na Vid­mu

0005                          No­va vas

0006                          Po­drov­nik

0007                          Ri­bo­goj­ni­ca

0008                          V Če­pu­ljah

0009                          Vi­dem­ce

 

(14) Pri na­se­lju (046) Zgor­nje Bit­nje spre­me­ni­jo ši­fre sta­ti­stič­nih oko­li­šev ta­ko, da se gla­si:

Ši­fra na­se­lja                        Ime na­se­lja                                   Sta­ti­stič­ni oko­liš                                        Sta­ti­stič­ni oko­liš –se uki­ne

046                            Zgor­nje Bit­nje                     301 200, 301 301, 311 902           301 310, 311 920

 

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 45501-0002/99-1699/00-41/03
Kranj, dne 28. decembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost