Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

396. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok, stran 595.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik dne 19. 1. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok
1. člen
Javno se razgrne odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok.
2. člen
Javna razgrnitev odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Kamnik center in bo trajala 30 dni.
3. člen
Pripombe in predloge k spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo pripomb na kraju razgrnitve oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik - Oddelku za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo KS Kamnik center obveščena na krajevno običajen način.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-02/01
Kamnik, dne 19. januarja 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost