Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

360. Odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad, stran 490.

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in Uradni list RS, št. 89/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad
1. člen
S to odredbo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določa vrsto in moč lovskega orožja ter moč nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad.
2. člen
Lovsko orožje je dolgocevno in kratkocevno strelno orožje z risano ali gladko cevjo.
Dolgocevno strelno orožje je strelno orožje z eno ali več cevmi, ki je repetirno, polavtomatsko ali s polnjenjem od zadaj. Polnjenje od zadaj je postopek, pri katerem se dolgocevno strelno orožje prelomi in se naboj vloži v ležišče naboja ročno – puške prelamače. Puške prelamače so enocevne, dvocevne, tricevne ali z več cevmi, pri čemer imajo risano, gladko ali kombinirano gladko risano cev.
Kratkocevno strelno orožje je repetirno, polavtomatsko ali s polnjenjem od zadaj. Uporablja se kot varnostno orožje pri iskanju poškodovane in ranjene divjadi ali za usmrtilni strel, če se glede na situacijo izkaže za potrebno.
3. člen
Lovsko strelivo so naboji s kroglami in naboji s šibrami.
Krogle so delno oplaščene, z votlim vrhom ali neoplaščene; vse z ekspanzijskim učinkom.
4. člen
Za vrste divjadi iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe, se uporablja lovsko orožje z risano cevjo in z naboji s kroglami, ki imajo lastnosti, določene v prilogi 1.
Druge vrste divjadi je dovoljeno streljati z lovskim orožjem z naboji s šibrami.
5. člen
Medveda, parkljasto divjad, volka, risa in svizca je dovoljeno streljati z lovskim orožjem z risano cevjo.
6. člen
Divjega prašiča je dovoljeno streljati tudi z lovskim orožjem z gladko cevjo in z naboji s kroglo za gladko cev.
7. člen
Za usmrtitev ranjene in poškodovane parkljaste divjadi je dovoljena uporaba lovskega orožja z risano cevjo in lovskim strelivom z zadetno energijo na ustju cevi najmanj 300 joulov.
8. člen
Za zasledovanje in usmrtitev ranjene in poškodovane nevarne divjadi, kot sta medved in divji prašič, je dovoljena uporaba lovskega orožja z gladko cevjo in naboji s kroglami za gladko cev ter z naboji s šibrami debeline najmanj 7,65 milimetrov.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odločba številka 323/A-06/77 z dne 1. 3. 1978 (Uradni list SRS, št. 7/78).
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-138/00
Ljubljana, dne 11. januarja 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1

-------------------------------------------------------------------------
Vrsta divjadi       Kaliber v       Teža  Zadetna energija
           milimetrih (mm)   v gramih (g)    na 100 metrov
               v inčah           (E 100) v joulih
-------------------------------------------------------------------------
medved               7,0    11,0          3000
                 284
-------------------------------------------------------------------------
jelenjad, kozorog,         6,5     9,0          2500
damjak, divji prašič       264,257
-------------------------------------------------------------------------
ozimci divjega prašiča,      6,0     6           1800
jelen-tele, damjak-tele,     243
gams, muflon, volk
-------------------------------------------------------------------------
srnjad, ris, svizec        5,6     3,2          1000
                 224
-------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost