Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

359. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije, stran 489.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje s 45. seje z dne 8. 1. 2001 in na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje z 39. seje z dne 14. 12. 2000 se v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije določijo naslednja merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
1. v programih nižjega poklicnega izobraževanja:
– boljši učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike ter splošni učni uspeh iz dveh razredov od 6. do 8. razreda, pri čemer lahko učenec dobi največ 30 točk; če se vpiše z zaključenim 6. razredom (ali 7. razredom devetletne osnovne šole), se dosežki le-tega pomnožijo z 2;
2. v programih srednjega poklicnega izobraževanja:
– učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in tujega jezika ter splošni učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
– kandidatom, ki se vpisujejo s končanim programom nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovrednim programom, se seštevek ocen iz osnovne šole nadomesti z dvakratnikom seštevka ocen iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega računstva oziroma matematike, splošnega učnega uspeha 1. in 2. letnika, splošnega učnega uspeha in ocene praktičnega preizkusa na zaključnem izpitu, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
3. v programih srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja:
– učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in tujega jezika ter splošni učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
– uspeh pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli iz slovenskega jezika (madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika) in matematike, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
– priznanja iz 8. razreda: zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo ali Preglovo priznanje, zlato priznanje za znanje iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika in priznanje državnega prvaka Pilove Vesele šole šteje dodatnih 5 točk, skupaj največ 10 točk;
– za vpis v programa Oblikovanje in Fotografski tehnik se upošteva tudi uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti, pri čemer lahko učenec dobi največ 50 točk, in sicer tako, da se za vsako točko čez 30 točk upošteva 5 klasifikacijskih točk;
– kandidatom, ki se vpisujejo s končanim programom nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovrednim programom, se seštevek ocen iz osnovne šole nadomesti z dvakratnikom seštevka ocen iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega računstva oziroma matematike ter splošnega učnega uspeha 1. in 2. letnika, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
4. v programih gimnazije:
– učni uspeh iz slovenskega jezika (madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in tujega jezika ter splošni učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
– uspeh pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli iz slovenskega jezika (madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika) in matematike, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
– priznanja iz 8. razreda: zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo ali Preglovo priznanje, zlato priznanje za znanje iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika in priznanje državnega prvaka Pilove Vesele šole šteje dodatnih 5 točk, skupaj največ 10 točk.
2. člen
Z uveljavitvijo te odredbe prenehajo veljati merila, določena v izobraževalnih programih, ki jih je minister sprejel z odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v dualnem sistemu (Uradni list RS, št. 49/97), odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe (Uradni list RS, št. 69/98), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualni sistem) (Uradni list RS, št. 69/98), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (Uradni list RS, št. 69/98), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS, št. 69/98), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri (Uradni list RS, št. 5/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vrtnar in Šivilja-krojač (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Elektrikar energetik, Strojni mehanik in Prodajalec (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij in Izdelovalec obutve (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kuhar, Natakar in Prodajalec za izvajanje na narodno mešanem območju (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Gostinski tehnik, Turistični tehnik, Vrtnarski tehnik, Grafični tehnik in Medijski tehnik (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Fotografski tehnik (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik, Gostinski tehnik in Turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kmetovalka-gospodinja (Uradni list RS, št. 44/00), odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Kmetijski tehnik (Uradni list RS, št. 44/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Prodajalec za izvajanje na narodno mešanih območjih (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 78/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanih območjih (Uradni list RS, št. 78/00) in odredbo o izobraževalnem programu Umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 1/00).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/2001
Ljubljana, dne 16. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost