Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

357. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o stroških, stran 488.

Na podlagi 25., 41., 50., 54. in 101. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) izdaja minister za zdravstvo
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o stroških
1. člen
V odredbi o stroških (Uradni list RS, št. 93/00 in 109/00) se za prvim odstavkom 2. člena dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Ne glede na določila šestnajste in sedemnajste alinee prejšnjega odstavka stroški izdaje dovoljenja za promet za dodatne farmacevtske oblike, jakost in pakiranja v skupnem predlogu za pridobitev dovoljenja za promet ne presežejo 400.000 SIT.
Ne glede na določila osemnajste in devetnajste alinee prvega odstavka tega člena stroški podaljšanja dovoljenja za promet za dodatne farmacevtske oblike, jakosti in pakiranja v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet ne presežejo 200.000 SIT.
Ne glede na določila sedme, osme, devete, desete, dvanajste in dvajsete alinee prvega odstavka tega člena stroški sprememb tipa I in II (tudi spremembe tipa I, ki terjajo spremembo dovoljenja za promet, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo zdravila ali ovojnine) ter stroški prenosa dovoljenja za promet na drugo pravno/fizično osebo v predlogu za spremembo dovoljenja za promet za zdravilo v isti farmacevtski obliki (različne jakosti in pakiranja) ne presežejo 300.000 SIT, če so spremembe vložene sočasno.
Ne glede na določila dvajsete alinee prvega odstavka tega člena stroški za spremembo imena in/ali naslova imetnika dovoljenja za promet v več kot štirih dovoljenjih za promet hkrati ne presežejo 300.000 SIT.”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-011/01
Ljubljana, dne 12. januarja 2001.
Minister
za zdravstvo
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost