Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

355. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, stran 488.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
1. člen
V uredbi o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 121/00) se na koncu prvega odstavka 5. člena črta pika in doda besedilo, ki se glasi: “in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-09/2000-4
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost