Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

352. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael, stran 487.

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael (Uradni list RS, št. 121/00) se na koncu prvega odstavka 5. člena črta pika in doda besedilo, ki se glasi: “in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-04/2000-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost