Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2001 z dne 12. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2001 z dne 12. 1. 2001

Kazalo

193. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, stran 288.

Na podlagi 32., 33., 34., 37., 38. in 50. člena zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
1. člen
1. člen uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/00 – v nadaljnjem besedilu: uredba) se spremeni tako, da se glasi:
“Ta uredba določa:
– merila, ki se uporabljajo za presojanje izpolnjevanja zahtev za delovanje overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila,
– podrobnejšo vsebino notranjih pravil overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila,
– podrobnejše tehnične pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje varnih elektronskih podpisov,
– časovno veljavnost kvalificiranih potrdil,
– podrobnejše pogoje glede uporabe varnih časovnih žigov,
– vrsto in uporabo označbe akreditiranih overiteljev,
– pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi.“
2. člen
V 32. členu uredbe se za besedami “kvalificiranega potrdila“ vstavijo besede “razen lastnega kvalificiranega potrdila overitelja“.
3. člen
V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Dokler zavarovalnice na trgu Republike Slovenije ne ponudijo možnosti sklenitve zavarovanja iz 27. člena te uredbe, se šteje, da overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, izpolnjuje pogoj iz 27. člena:
– če pridobi drug ustrezen finančni instrument (npr. bančna garancija), s katerim se finančna institucija zaveže, da bo v primeru škodnega dogodka oškodovancu v imenu overitelja izplačala odškodnino v višini, ki ne sme biti manjša od zneska iz 27. člena, ali
– če vrednost obveznosti prostega premoženja overitelja ali pravne osebe, ki solidarno jamči za overiteljevo odgovornost, znaša najmanj trikratni znesek iz 29. člena te uredbe.“
4. člen
Doda se nov 42.a člen, ki se glasi:
“42.a člen
Potrdila, ki jih je izdal overitelj, ki je deloval pred uveljavitvijo te uredbe, se štejejo za kvalificirana potrdila, če potrdila in overitelj ob prijavi pristojnemu ministrstvu izpolnjujejo pogoje iz te uredbe.“
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-11/2000-2
Ljubljana, dne 4. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina