Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb, stran 45.

O B V E S T I L O
o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
Od 11. maja 1999 velja Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za Transjugoslovanski železniški projekt II/A, sklenjena v Luksemburgu 11. septembra 1997 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 12/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/99).
Od 21. julija 1999 velja Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/III, sklenjena v Ljubljani 7. junija 1999 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 19/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 58/99).
Od 22. novembra 1999 velja Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisan v Sarajevu 7. novembra 1997 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 9/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 27/99).
Od 23. novembra 1999 velja Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij, podpisana v Ljubljani 13. julija 1998 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/99).
Dne 29. januarja 2000 je prenehal veljati Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado SR Romunije o odpravi vizumov za poslovna in zasebna potovanja, sklenjen v Beogradu dne 2. avgusta 1967, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/68.
Dne 31. januarja 2000 je začel veljati Dogovor med ministrom za zdravstvo Republike Slovenije in zvezno ministrico za delo, zdravstvo in socialne zadeve Republike Avstrije o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski, podpisan dne 25. novembra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/00 (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/00).
Dne 1. februarja 2000 je začel veljati Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti, podpisan dne 24. aprila 1997 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/98 (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/98).
Dne 18. februarja 1998 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o ukinitvi vizumov za nosilce diplomatskih in službenih potnih listov, podpisan v Ljubljani 11. julija 1994 (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/95; v: Uradni list RS, št. 2/95).
Dne 20. marca 1998 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o pomorskem prometu, podpisan v Tirani 21. decembra 1992 (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 13/93; v: Uradni list RS, št. 44/93).
Dne 22. maja 1998 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, podpisan v Tirani 26. oktobra 1994 (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 6/95; v: Uradni list RS, št. 21/95).
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije