Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

1. Popravek zakona o javnih naročilih (ZJN-1), stran 10921.

V zakonu o javnih naročilih objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-1893/00 dne 12. 5. 2000 so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem
P O P R A V E K
zakona o javnih naročilih (ZJN-1)
V 63. členu se v podnaslovu beseda “splošnega” pravilno glasi “krajšega”.
V 89. členu se besedilo v podtočkah a) in b) 1. točke v pravilnem zapisu glasi:
“a) ko takšnih dodatnih del ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ali
b) ko so gradnje ali storitve, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe,
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska glavnega naročila;”.
V 102. in 103. členu se podnaslova v pravilnem zapisu glasita:
“102. člen
(Obvestilo o oddaji storitve)”
in
“103. člen
(Predmet naročila)”.
V 104. členu se v tretjem odstavku sklicevanje na “97. člen” pravilno glasi na “prejšnji člen” v ustreznem sklonu.
V 110. členu se besedilo v podtočkah a) in b) 7. točke v pravilnem zapisu glasi:
a) ko takšnih dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike neprijetnosti za naročnika ali
b) ko so gradnje ali storitve nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila,
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska glavnega naročila,”.
V 131. členu se v napovednem besedilu prvega odstavka in v drugem odstavku besedilo “1. točke 3. člena” pravilno glasi “1. točke prvega odstavka 3. člena”.
V 133. členu se podnaslov v pravilnem zapisu glasi:
“133. člen
(Oddaja koncesij)”,
v drugem odstavku pa se sklicevanje na “2. točko prvega odstavka 3. člena” pravilno glasi na “podtočko d) 1. točke prvega odstavka 3. člena” v ustreznem sklonu.
V 134. členu se v drugem odstavku sklicevanje na “126. člen” pravilno glasi na “125. člen” v ustreznem sklonu.
Št. 411-01/94-35/26
Ljubljana, dne 6. novembra 2000.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

AAA Zlata odličnost