Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna, v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, stran 1627.

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna, v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 99-4756/99 z dne 9. 12. 1999, se v 17. členu črta besedilo drugega odstavka.
Dosedanji tretji in četrti odstavek pa postaneta drugi in tretji odstavek.
Št. 032-01-2/99
Pivka, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.
Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 20. decembra 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.