Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

64. Uredba o ratifikaciji spremenjene Priloge Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 422.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E DB O
o ratifikaciji spremenjene Priloge Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
Ratificira se spremenjena Priloga Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v besedilu z dne 5. julija 1999.
2. člen
Spremenjena Priloga se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenski jezik glasi:
A N N E X
A) The route to be operated in both directions by the designated airline of the Government of the Republic of Croatia.
Points of departure in Croatia:
all terminal points
Points of arrival in Slovenia:
all terminal points
Points beyond Slovenia:
Vienna (Fifth Freedom traffic right allowed for cargo air services with aircraft up to 7 t only)
B) The route to be operated in both directions by the designated airline of the Government of the Republic of Slovenia.
Points of departure in Slovenia:
all terminal points
Points of arrival in Croatia:
all terminal points
Points beyond Croatia:
One point to be agreed later on (Fifth Freedom traffic right allowed for cargo air services with aircraft up to 7 t only)
C) Any intermediate points and points beyond may be served by the designated airline of each Contracting Party without exercising Fifth Freedom traffic rights.
The eventual exercise of Fifth Freedom traffic rights may be agreed upon by the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.
P R I L O G A
A) Letalska proga, na kateri lahko zračne prevoze v obe smeri opravlja letalski prevoznik, ki ga določi Vlada Republike Hrvaške.
Odhodni kraji na Hrvaškem:
vsi letališki terminali
Namembni kraji v Sloveniji:
vsi letališki terminali
Kraji zunaj Slovenije:
Dunaj (pravica do pete svobode v letalskem prometu velja samo za zračni prevoz tovora z zrakoplovi, katerih teža ne presega 7 ton).
B) Letalska proga, na kateri lahko zračne prevoze v obe smeri opravlja letalski prevoznik, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.
Odhodni kraji v Sloveniji:
vsi letališki terminali
Namembni kraji na Hrvaškem:
vsi letališki terminali
Kraji zunaj Hrvaške:
Kraj, ki bo določen kasneje (pravica do pete svobode v letalskem prometu velja samo za zračni prevoz tovora z zrakoplovi, katerih teža ne presega 7 ton).
C) Vse kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje lahko določena letalska prevoznika obeh pogodbenic oskrbujeta brez izvajanja pravic do pete svobode v letalskem prometu.
O morebitnem izvajanju pravic do pete svobode v letalskem prometu se lahko sporazumejo organi za letalstvo obeh pogodbenic.
3. člen
Za izvajanje spremenjene Priloge skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
EVA: 2000-1811-0026
Št.: 340-30/97-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost