Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot) (BATTPM), stran 387.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – obmejna panoramska pot) (BATTPM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-77/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT) (BATTPM)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE – CBC – obmejna panoramska pot), podpisan 1. avgusta 1999 v Schlossbergu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU (INTERREG/PHARE – CBC – OBMEJNA PANORAMSKA POT)
Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Republike Avstrije sta se z namenom, da bi spodbujali dobrososedske odnose, sporazumeli, da skleneta ta sporazum o turističnem prometu na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Zvezno deželo Štajersko:
1. člen
(1) Državljani držav pogodbenic smejo slovensko-avstrijsko mejo, če Sporazum ne določa drugače, prečkati na spodaj navedenih mejnih prehodih in na poteh, ki potekajo vzdolž državne meje z veljavnim potnim listom, veljavno osebno izkaznico ali z veljavnimi dokumenti za maloobmejni promet, se smejo gibati v obeh smereh po ozemlju druge države pogodbenice ob upoštevanju označenih poti, se smejo podajati proti označenim izletniškim ciljem in pri tem obiskovati gostišča ob poti.
(2) Državljanom tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v državi pogodbenici, se odobri prestop meje z veljavnim potnim listom.
2. člen
Mejni prehodi, poti in izletniški cilji v smislu 1. člena Sporazuma so:
1. Pernice – Laaken
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Pernice – Laaken pri mejnem kamnu XIV/227 do kraja Pernice in od tam naprej po pešpoti, mimo mlina Lipnik in slapa Sedelnik, do naselja Sv. Jernej nad Muto in naprej do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIV/87.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega kamna XV/9 vzhodno od Košenjaka-Hühnerkogla vzdolž državne meje do cerkve Sv. Urbana kot mejni prehod pri mejnem kamnu XIV/264 in od tam naprej po stari cerkveni poti, mimo domačije Kristöffl, do mejnega prehoda Pernice – Laaken pri mejnem kamnu XIV/227, naprej do gostišča Strutz v Laaknu in od tam preko Zweibachgrabna do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIV/87.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju cerkev Sv. Urbana, kraja Pernice in Sv. Jernej nad Muto ter mlin Lipnik in slap Sedelnik.
Na avstrijskem ozemlju naselje Laaken.
2. Sv. Jernej nad Muto – St. Bartholomäus
Na slovenskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 k cerkvi Sv. Jerneja nad Muto, mimo okrepčevalnice Primož vzdolž državne meje do domačije Hadernik, od tam bodisi do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIV/42 v Avstrijo in mimo domačije Kumer do kraja St. Lorenzen ali v Sloveniji vzdolž državne meje mimo domačije Osojnik do mejnega kamna XIII/137.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIV/87 do domačije Puschnigg, naprej vzdolž državne meje, mimo domačije Samanegg v kraj St. Lorenzen in od tam bodisi do mejnega kamna XIV/8, nato neposredno vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/137, ali po deželni cesti 655 do gostišča Temmel in nato mimo domačije Panink do mejnega kamna XIII/137.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju kraj Sv. Jernej nad Muto, cerkev Sv. Primoža nad Muto ter izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča v bližini poti.
Na avstrijskem ozemlju kraj St. Lorenzen.
3. Radlje – Radlpaß
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se državne meje dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje, od mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/137 vzdolž državne meje do mejnega kamna XIII/82 in naprej do mejnega prehoda Radlje – Radlpaß (mejni kamen XIII/78).
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju cerkev Sv. Treh Kraljev.
Na avstrijskem ozemlju cerkev Sv. Anton (St. Anton) in območje Radlpaß.
4. Radelca – Radlberg
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju ki se državne meje dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje, od mejnega prehoda Radlje – Radlpaß pri mejnem kamnu XIII/78 vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XII/137, tako imenovanega plesišča na Kapunarju (Kapunerkoglu). Od tam bodisi vzdolž državne meje do mejnega prehoda XII/102 ob domačiji Hubenlenz ali na slovenskem ozemlju mimo stare stražnice, vzdolž obmejne ceste zopet do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XII/102. Naprej vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XII/90, mimo domačije Adelbauer do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XII/65, naprej do cerkve Sv. Pankracij (St. Pongratzen) pri mejnem kamnu XII/61 in vzdolž državne meje mimo mejnega prehoda XII/46 do mejnega prehoda Remšnik – Oberhaag pri mejnem kamnu XII/35.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju okrepčevalnica Andrič Franc pri stari stražnici in kraj Remšnik po poteh od mejnih prehodov XII/109, XII/90, XII/65, XII/46 in XII/35 ter cerkvi Sv. Pankracij (St. Pongratzen) in Sv. Urban.
Na avstrijskem ozemlju območje prostora St. Pongratzen z gozdno učno potjo in svetom doživljanja narave.
5. Remšnik – Remschnigg
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju ki se državne meje dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje od mejnega prehoda Remšnik – Oberhaag pri mejnem kamnu XII/35 oziroma po izgradnji dovoznih cest na avstrijskem ozemlju pri mejnem kamnu XII/46 mimo domačij Kefer, Tschermaneg, Wechtitsch, Isak in mejnega prehoda Kapla – Arnfels (mejni kamen XI/223) do gostišča Pronintsch pri mejnem kamnu XI/149.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju naselje Zgornja Kapla na poti od mejnega kamna XI/223 v smeri jug čez koto 696 ter izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti.
6. Gradišče na Kozjaku – Schloßberg
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju ki se državne meje dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje, od gostišča Pronintsch pri mejnem kamnu XI/149 mimo domačij Oblak, Serschen, Cekl, Tschanga, Oberer Muhri in Oberer Gueß do mejnega prehoda Gradišče na Kozjaku – Schloßberg pri mejnem kamnu XI/54.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na avstrijskem ozemlju izletniške cilje, oskrbovalne točke in prenočišča ob poti.
7. Sv. Duh na Ostrem vrhu – Großwalz
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se državne meje dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje od mejnega prehoda Gradišče na Kozjaku – Schloßberg pri mejnem kamnu XI/54 mimo domačij Krainz in Kure do mejnega prehoda Duh na Ostrem vrhu – Großwalz pri mejnem kamnu X/331.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju kraj Sv. Duh na Ostrem vrhu ter tereni za smučanje povezani s smučarskimi napravami.
Na avstrijskem ozemlju območje Heiligengeist s tereni za smučanje povezanimi s smučarskimi napravami.
8. Schmirnberg – Langegg
Na avstrijskem ozemlju vzdolž državne meje od mejnega prehoda Duh na Ostrem vrhu – Großwalz pri mejnem kamnu X/331 mimo mejnega kamna X/311 čez Krobath-Kreuz, domačije Finster, Narath Kreuz, domačije Jageritsch, Walzl in Kauschler, naprej k domačiji Oberer Maslinek, mimo gozdarske kapele, domačij Pipusch, Herberstein, hranilnice Leben, šole Langegg do mejnega prehoda Jurij – Langegg pri mejnem kamnu X/1.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju mladinsko prenočišče Dom Skorpion.
Na avstrijskem ozemlju izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti v občinah Schloßberg in Glanz.
9. Špičnik – Šentilj
Na slovenskem ozemlju vzdolž državne meje od mejnega prehoda Jurij – Langegg do mejnega kamna X/1 preko domačij Doppler, Gaube do mejnega prehoda Špičnik – Sulztal pri mejnem kamnu IX/268. Naprej mimo domačij Balun, Elsnik, Jamnig in bodisi do mejnega prehoda Svečina – Berghausen pri mejnem kamnu IX/95 ali naprej po slovenskem ozemlju mimo domačij Vresner do mejnega prehoda Plač – Ehrenhausen pri mejnem kamnu IX/1, ter na domačijah Repolusk, Ribič, gostišču Kamerecki mimo mejnega prehoda Šentilj – Spielfeld pri mejnem kamnu VIII/71.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju kraji Svečina in Jurij, ter izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti v občini Kungota in Šentilj.
Na avstrijskem ozemlju dostopni preko mejnih prehodov Jurij – Langegg, Špičnik – Sulztal, Svečina – Berghausen, Plač – Ehrenhausen in Šentilj – Spielfeld, izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti v občinah Sulztal, Ratsch, Berghausen in Spielfeld.
10. Šentilj – Sladki Vrh – Mureck
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Šentilj – Spielfeld pri mejnem kamnu VIII/71 čez naselje Šentilj do mejnega kamna VIII/40 na Bubenbergu, in čez kraj Čeršak do mejnega prehoda Sladki Vrh – Weitersfeld pri mejnem kamnu VII/2 (brod na Muri). Naprej na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Sladki Vrh – Weitersfeld vzdolž Murauena do plavajočega mlina Mureck in do mejnega prehoda Trate – Mureck pri mejnem kamnu VI/1.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti v občini Šentilj.
Na avstrijskem ozemlju mesto Mureck.
11. Mureck – Bad Radkersburg
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Trate – Mureck pri mejnem kamnu VI/1 vzdolž ceste v Vratjo vas proti severovzhodu v smeri Apaško polje, po robu Murauena, proti Meinlovemu gradu in Črncem. Na jugovzhodu naprej proti Nasovi, Esanam in Sv. Mariji-Ščavnici, Policam, Hercegovščaku v kraj Gornja Radgona in naprej do mejnega prehoda Gornja Radgona – Bad Radkersburg pri mejnem kamnu IV/38.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Trate – Mureck pri mejnem kamnu VI/1 vzdolž Mure do rekreacijskega centra na Röcksee, skozi Murauen proti Fluttendorfu, mimo Meinl Mühleja, Donnersdorfa, Oberaua, Unteraua, jezera Liebmann, Prentlmühleja, do toplic in naprej v mesto Bad Radkersburg.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju izletniški cilji ob pešpoti, oskrbovalne točke in prenočišča v občini Gornja Radgona.
Na avstrijskem ozemlju izletniški cilji ob kolesarski poti ob Muri in pešpoti, oskrbovalne točke in prenočišča v občinah Gosdorf, Halbenrain in okolica Radkersburga, ter mesto Bad-Radkersburg.
12.Vožnja s čolni po Muri
Vožnja s čolni Trate – Gornja Radgona – Radenci
Vožnja s čolni po Muri, ki se začenja pri vstopni postaji Trate preko Gornje Radgone do izstopne postaje na slovenskem ozemlju v naselju Radenci. Vožnjo s čolni je potrebno najaviti en teden vnaprej pri Policijski upravi v Mariboru in pri Policijski upravi v Murski Soboti. Na avstrijskem ozemlju se lahko načrtuje le v nujnih primerih.
Vožnja s čolni Mureck – Bad Radkersburg
Vožnja s čolni po Muri, ki se začenja pri vstopni postaji na območju kraja Mureck pri mejnem kamnu VI/10 (zraven mlina na Muri) proti Bad Radkersburgu do izstopne postaje na avstrijskem ozemlju v naselju Bad Radkersburg oziroma okolica Bad Radkersburga. Vožnjo s čolni je potrebno najaviti najkasneje en teden vnaprej pri mejni kontrolni postaji Weitersfeld. Na slovenskem ozemlju se lahko načrtuje le v nujnih primerih.
3. člen
(1) Prestop meje in uporaba poti v smislu tega sporazuma sta vse leto dovoljena od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.
(2) Do prekoračitve tega časa sme priti samo v primeru višje sile.
4. člen
(1) Udeleženci v turističnem prometu smejo na ozemlju druge države pogodbenice uporabljati samo tiste poti, ki so navedene v 2. členu Sporazuma in markirane v naravi ter morebitne dovoze in poti do izletniških ciljev, oskrbovalnih točk in prenočišč.
(2) Gibanje in prestopanje meje je načeloma možno samo peš in – v skladu z veljavnimi notranjepravnimi predpisi – s kolesom ter smučmi, če to ni v nasprotju z zastavljenim ciljem potovanja.
(3) Bivanje na ozemlju druge države pogodbenice po prestopu meje v okviru Sporazuma ne sme trajati dlje kot pet dni, razen v primeru višje sile.
(4) Obe državi pogodbenici skrbita za vzdrževanje in enotno označevanje poti.
(5) Mejni prehodi za turiste se morajo označiti kot takšni, skladno s krajevnimi danostmi.
5. člen
Udeleženci v turističnem prometu so na ozemlju druge države pogodbenice obvezani, da na zahtevo organov za nadzor meje predložijo potovalni dokument, predviden v 1. členu Sporazuma, in pokažejo predmete, ki jih imajo s seboj.
6. člen
(1) Udeleženci v turističnem prometu smejo imeti s seboj samo predmete za osebno in privatno rabo, vključno z običajno turistično opremo ter živežem za lastne potrebe. Te predmete je treba, če se ne porabijo, odnesti nazaj v državo pogodbenico, iz katere so bili prineseni.
(2) Glede količin vina, žganih pijač, piva, tobaka in tobačnih izdelkov se uporabljajo veljavne carinske določbe. Prepovedi in omejitve ustrezne države pogodbenice, ki se uporabljajo za prinesene predmete, ostanejo veljavne.
(3) Nošenje drugih predmetov, kot tistih, navedenih v prvem odstavku, še posebej orožja, je prepovedano.
7. člen
V primeru nujnega nudenja pomoči ponesrečenim osebam je reševalnim ekipam dovoljen prestop meje in zadrževanje na ozemlju druge države pogodbenice za nujno potrebno časovno obdobje tudi brez potnih dokumentov, predvidenih v 1. členu Sporazuma. O tem je treba nemudoma obvestiti pristojne organe druge države pogodbenice.
8. člen
Vsaka država pogodbenica lahko zaradi javne varnosti, reda ali zdravja začasno popolnoma ali delno preneha z uporabo Sporazuma. Uvedbo in ukinitev teh ukrepov je treba drugi državi pogodbenici vnaprej sporočiti po diplomatski poti.
9. člen
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica ga lahko pisno odpove po diplomatski poti ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka.
10. člen
(1) Sporazum začne veljati na prvi dan tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici obvestili o izpolnitvi notranjih pogojev za začetek veljavnosti.
(2) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma prenehajo veljati določbe 10. do 15. točke 2. člena ter določbe točke b in c prvega odstavka 3. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o planinskem turističnem prometu na mejnem območju, z dne 18. julija 1984, v besedilu izmenjave not z dne 16. oktobra 1992 in Sporazuma o spremembi sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 9. junija 1995 ter Sporazuma o spremembi sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 9. junija 1997.
Sestavljeno v Schlossbergu, dne 01. 08. 1999, v dveh izvirnikih, v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Tomaž Zajc l. r.
Za Zvezno vlado
Republike Avstrije
dr. Christian Berlakovits l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG ÜBER DEN TOURISTENVERKEHR IM GRENZGEBIET (INTERREG/PHARE-CBC-GRENZPANORAMAWEG)
Die Regierung der Republik Slowenien und die Österreichische Bundesregierung sind im Interesse der Förderung der gutnachbarlichen Beziehungen übereingekommen, folgendes Abkommen über den Touristenverkehr im Grenzgebiet zwischen der Republik Slowenien und dem Bundesland Steiermark abzuschließen:
Artikel 1
(1) Die Staatsbürger der Vertragsstaaten dürfen, wenn durch das Abkommen nicht anderes bestimmt ist, an den im folgenden angeführten Grenzübergangsstellen und auf den entlang der Staatsgrenze führenden Wegen die slowenisch-österreichische Staatsgrenze mit einem gültigen Reisepaß, einem gültigen Personalausweis oder einem Ausweis für den Kleinen Grenzverkehr überschreiten, sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates unter Einhaltung der markierten Wege in beiden Richtungen bewegen, sich zu den unten bezeichneten Ausflugszielen begeben und dabei die an den Wegen gelegenen Gaststätten besuchen.
(2) Drittausländern, die in keinem der Vertragsstaaten der Sichtvermerkspflicht unterliegen, ist der Grenzübertritt mit einem gültigen Reisepaß gestattet.
Artikel 2
Grenzübergangsstellen, Wege und Ausflugsziele im Sinne des Artikels 1 des Abkommens sind:
1. Pernice – Laaken
Auf slowenischem Gebiet von der Grenzübergangsstelle Pernice – Laaken bei Grenzstein XIV/227 zum Ort Pernice und von dort weiter entlang des Wanderweges, vorbei an der Lipnik-Mühle und am Wasserfall-Sedelnik bis zur Ortschaft Sv. Jernej nad Muto und weiter bis zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIV/87.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzstein XV/9 östlich vom Kosenjak – Hühnerkogel entlang der Staatsgrenze bis zur Kirche Sv. Urban als Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIV/264 und von dort weiter entlang des alten Kirchenweges vorbei am Gehöft Kristöffl bis zur Grenzübergangsstelle Pernice – Laaken bei Grenzstein XIV/227, weiter zum Gasthaus Strutz in Laaken und von dort über den Zweibachgraben bis zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIV/87.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Kirche Sv. Urban, die Orte Pernice und Sv. Jernej nad Muto sowie die Lipnik-Mühle und der Sedelnik-Wasserfall.
Auf österreichischem Gebiet die Ortschaft Laaken.
2. Sv. Jernej nad Muto – St. Bartholomäus
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzstein XIV/87 zur Kirche Sv. Jernej nad Muto, vorbei an der Jausenstation Primoz entlang der Staatsgrenze zum Gehöft Hadernik, von dort entweder zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIV/42 nach Österreich und vorbei am Gehöft Kumer bis zum Ort St. Lorenzen oder in Slowenien entlang der Staatsgrenze vorbei am Gehöft Osojnik bis zum Grenzstein XIII/137.
Auf österreichischem Gebiet von der Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIV/87 zum Gehöft Puschnigg, weiter entlang der Staatsgrenze, vorbei am Gehöft Samanegg in den Ort St. Lorenzen und von dort entweder zum Grenzstein XIV/8, dann unmittelbar entlang der Staatsgrenze bis zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIII/137, oder auf der Landesstraße 655 zum Gasthaus Temmel und dann vorbei am Gehöft Panink zum Grenzstein XIII/137.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet der Ort Sv. Jernej nad Muto, die Kirche Sv. Primoz nad Muto sowie die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe im Nahbereich der Strecke.
Auf österreichischem Gebiet der Ort St. Lorenzen.
3. Radlje – Radlpaß
Unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen, von der Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XIII/137 entlang der Staatsgrenze bis zum Grenzstein XIII/82 und weiter zur Grenzübergangsstelle Radlje – Radlpaß (Grenzstein XIII/78).
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Kirche Sv. Trije Kralji.
Auf österreichischem Gebiet die Kirche St. Anton (Sv. Anton) und das Gebiet Radlpaß.
4. Radelca – Radlberg
Unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen, von der Grenzübergangsstelle Radlje – Radlpaß vorbei am Grenzstein XIII/78 entlang der Staatsgrenze bis zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XII/137, dem sogenannten Tanzboden am Kapunerkogel. Von dort entweder entlang der Staatsgrenze bis zur Grenzübergangsstelle XII/102 nächst Gehöft Hubenlenz oder auf slowenischem Gebiet vorbei an der alten Karaula, entlang der Grenzstraße wiederum bis zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XII/102. Weiter entlang der Staatsgrenze bis zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XII/90, vorbei am Gehöft Adelbauer zur Grenzübergangsstelle bei Grenzstein XII/65, weiter zur Kirche St. Pongratzen (Sv. Pankracij) bei Grenzstein XII/61 und entlang der Staatsgrenze vorbei an der Grenzübergangsstelle XII/46 bis zur Grenzübergangsstelle Remsnik – Oberhaag bei Grenzstein XII/35.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Jausenstation Andric Franc bei der alten Karaula und der Ort Remsnik über die Wege von den Grenzübergangsstellen XII/102, XII/90, XII/65, XII/46 und XII/35, sowie die Kirchen Sv. Pankracij (St. Pongratzen) und Sv. Urban.
Auf österreichischem Gebiet der Raum St. Pongratzen mit dem Waldlehrpfad und der Naturerlebniswelt.
5. Remsnik – Remschnigg
Unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen, von der Grenzübergangsstelle Remsnik – Oberhaag bei Grenzstein XII/35 beziehungsweise nach Herstellung der Zufahrtsstraßen auf österreichischem Gebiet bei Grenzstein XII/46 vorbei an den Gehöften Kefer, Tschermaneg, Wechtitsch, Isak und der Grenzübergangsstelle Kapla – Arnfels (Grenzstein XI/223) bis zum Gasthaus Pronintsch bei Grenzstein XI/149.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Ortschaft Zgornja Kapla auf dem Weg vom Grenzstein XI/223 Richtung Süden über Kote 696 sowie die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe entlang der Strecke.
6 Gradisce na Kozjaku – Schloßberg
Unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen, vom Gasthaus Pronintsch bei Grenzstein XI/149 vorbei an den Gehöften Oblak, Serschen, Cekl, Tschanga, Oberer Muhri und Oberer Gueß bis zur Grenzübergangsstelle Gradisce na Kozjaku – Schloßberg bei Grenzstein XI/54.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe entlang der Strecke.
7. Sv. Duh na Ostrem vrhu – Großwalz
Unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen, von der Grenzübergangsstelle Gradisce na Kozjaku – Schloßberg bei Grenzstein XI/54 vorbei an den Gehöften Krainz und Kure bis zur Grenzübergangsstelle Duh na Ostrem vrhu – Großwalz bei Grenzstein X/331.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet der Ort Sv. Duh na Ostrem vrhu sowie das durch Liftanlagen erschlossene Schigebiet.
Auf österreichischem Gebiet der Raum Heiligengeist mit dem durch Liftanlagen erschlossenen Schigebiet.
8. Schmirnberg – Langegg
Auf österreichischem Gebiet entlang der Staatsgrenze von der Grenzübergangsstelle Duh na Ostrem vrhu – Großwalz bei Grenzstein X/331, vorbei am Grenzstein X/311 über Krobath-Kreuz, Gehöfte Finster, Narath Kreuz, Gehöft Jageritsch, Walzl und Kauschler, weiter zum Gehöft Oberer Maslinek, vorbei an der Forstnerkapelle, den Gehöften Pipusch, Herberstein, Sparkasse-Leben, der Schule Langegg zur Grenzübergangsstelle Jurij – Langegg bei Grenzstein X/1.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Jugendherberge Dom Skorpion.
Auf österreichischem Gebiet die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe entlang der Strecke in den Gemeinden Schloßberg und Glanz.
9. Spicnik – Sentilj
Auf slowenischem Gebiet entlang der Staatsgrenze von der Grenzübergangsstelle Jurij – Langegg bei Grenzstein X/1 über die Gehöfte Doppler, Gaube bis zur Grenzübergangsstelle Spicnik – Sulztal bei Grenzstein IX/268. Weiter vorbei an den Gehöften Balun, Elsnik, Jamnig und entweder zur Grenzübergangsstelle Svecina – Berghausen bei Grenzstein IX/95 oder weiter auf slowenischem Gebiet über das Gehöft Vresner zur Grenzübergangsstelle Plac – Ehrenhausen bei Grenzstein IX/1, sowie an den Gehöften Repolusk, Ribic, Gasthaus Kamericki vorbei zur Grenzübergangsstelle Sentilj – Spielfeld bei Grenzstein VIII/71.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Ortschaften Svecina und Jurij sowie die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe entlang der Strecke in der Gemeinde Kungota und Sentilj.
Auf österreichischem Gebiet, erreichbar über die Grenzübergangsstellen Jurij – Langegg, Spicnik – Sulztal, Svecina – Berghausen, Plac – Ehrenhausen und Sentilj – Spielfeld, die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe entlang der Strecke in den Gemeinden Sulztal, Ratsch, Berghausen und Spielfeld.
10. Sentilj – Sladki Vrh – Mureck
Auf slowenischem Gebiet von der Grenzübergangsstelle Sentilj – Spielfeld bei Grenzstein VIII/71 über die Ortschaft Sentilj zum Grenzstein VIII/40 auf dem Bubenberg und über die Ortschaft Cersak zur Grenzübergangsstelle Sladki Vrh – Weitersfeld bei Grenzstein VII/2 (Murfähre). Weiter auf österreichischem Gebiet von der Grenzübergangsstelle Sladki Vrh – Weitersfeld entlang der Murauen zur Schiffsmühle Mureck und zur Grenzübergangsstelle Trate – Mureck bei Grenzstein VI/1.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe entlang der Strecke in der Gemeinde Sentilj.
Auf österreichischem Gebiet die Stadt Mureck.
11. Mureck – Bad Radkersburg
Auf slowenischem Gebiet von der Grenzübergangsstelle Trate – Mureck bei Grenzstein VI/1 entlang der Straße nach Vratja vas, weiter nach Nordosten Richtung Apasko polje, am Rande der Murauen entlang nach Meinlov grad und Crnci. Nach Südosten weiter nach Nasova, Esane und Sv. Marija-Scavnica, Police, Hercegovscak in den Ort Gornja Radgona und weiter zur Grenzübergangsstelle Gornja Radgona – Bad Radkersburg bei Grenzstein IV/38.
Auf österreichischem Gebiet von der Grenzübergangsstelle Trate – Mureck bei Grenzstein VI/1 entlang der Mur zum Freizeitzentrum am Röcksee, durch die Murauen nach Fluttendorf, vorbei an der Meinl Mühle, Donnersdorf, Oberau, Unterau, Liebmann See, Prentlmühle zur Therme und weiter in die Stadt Bad Radkersburg.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die entlang des Wanderweges gelegenen Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe der Gemeinde Gornja Radgona.
Auf österreichischem Gebiet die entlang des Murradweges und des Wanderweges gelegenen Ausflugsziele, Verpflegungspunkte und Beherbergungsbetriebe in den Gemeinden Gosdorf, Halbenrain und Radkersburg-Umgebung sowie die Stadt Bad Radkersburg.
12. Bootsfahrt auf der Mur
Bootsfahrt Trate – Gornja Radgona – Radenci
Bootsfahrt auf der Mur beginnend bei der Einstiegsstelle in Trate über Gornja Radgona zur Ausstiegsstelle auf slowenischem Gebiet im Ortsgebiet von Radenci. Die Bootsfahrten sind spätestens eine Woche vorher bei der Polizeiverwaltung in Maribor und bei der Polizeiverwaltung in Murska Sobota anzumelden. Auf österreichischem Gebiet darf nur in Notfällen angelegt werden.
Bootsfahrt Mureck – Bad Radkersburg
Bootsfahrt auf der Mur beginnend bei der Einstiegsstelle im Ortsbereich Mureck bei Grenzstein VI/10 (nächst der Murmühle) nach Bad Radkersburg zur Ausstiegsstelle auf österreichischem Gebiet im Ortsgebiet Bad Radkersburg beziehungsweise Bad Radkersburg Umgebung. Die Bootsfahrten sind spätestens eine Woche vorher beim Grenzüberwachungsposten Weitersfeld anzumelden. Auf slowenischem Gebiet darf nur in Notfällen angelegt werden.
Artikel 3
(1) Der Grenzübertritt und die Benützung der Wege im Sinne dieses Abkommens wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ganzjährig gestattet.
(2) Eine Überschreitung dieser Zeiten darf nur im Falle höherer Gewalt erfolgen.
Artikel 4
(1) Die Teilnehmer am Touristenverkehr dürfen im Gebiet des anderen Vertragsstaates nur die im Artikel 2 des Abkommens angeführten und in der Natur markierten Wege sowie allfällige Zufahrten und Wege zu Ausflugszielen, Verpflegungspunkten und Beherbergungsbetrieben benutzen.
(2) Die Bewegungen und Grenzübertritte sind grundsätzlich nur zu Fuß und – im Einklang mit den jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften – mit Fahrrädern sowie Schiern erlaubt, sofern dies den Zielsetzungen des Wanderns nicht widerspricht.
(3) Der Aufenthalt auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates darf nach einem Grenzübertritt im Rahmen des Abkommens die Dauer von fünf Tagen, außer im Falle höherer Gewalt, nicht überschreiten.
(4) Die beiden Vertragsstaaten sorgen für die Erhaltung und einheitliche Markierung der Wege.
(5) Die Grenzübergangsstellen für den Touristenverkehr sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten als solche zu kennzeichnen.
Artikel 5
Die Teilnehmer am Touristenverkehr sind auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates verpflichtet, sich auf Aufforderung durch Grenzkontrollorgane und Zollorgane mit einem in Artikel 1 des Abkommens vorgesehenen Reisedokument auszuweisen und die mitgeführten Gegenstände vorzuweisen.
Artikel 6
(1) Die Teilnehmer am Touristenverkehr dürfen nur Gegenstände für ihren persönlichen Gebrauch, einschließlich der üblichen Touristenausrüstung sowie Proviant für den eigenen Bedarf mitführen. Diese Gegenstände sind, soweit sie nicht verbraucht worden sind, in den Vertragsstaat, aus dem sie mitgenommen wurden, zurückzubringen.
(2) Hinsichtlich der Mengen von Wein, Trinkbranntwein, Bier, Tabak und Tabakwaren kommen die jeweils geltenden zollrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung. Die auf die mitgeführten Gegenstände anzuwendenden Verbote und Beschränkungen des jeweiligen Vertragsstaates bleiben aufrecht.
(3) Das Mitführen von anderen als in Absatz 1 angeführten Gegenständen, insbesondere von Waffen, ist verboten.
Artikel 7
Im Falle einer dringend notwendigen Hilfeleistung für verunglückte Personen ist Rettungsmannschaften das Überschreiten der Staatsgrenze und der Aufenthalt auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates für den unbedingt erforderlichen Zeitraum auch ohne die in Artikel 1 des Abkommens vorgesehenen Reisedokumente gestattet. Hievon sind unverzüglich die zuständigen Behörden des anderen Vertragsstaates in Kenntnis zu setzen.
Artikel 8
Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit die Anwendung des Abkommens vorübergehend ganz oder teilweise aussetzen. Einführung und Aufhebung dieser Maßnahmen sind dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Wege vorher mitzuteilen.
Artikel 9
Das Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich auf diplomatischem Wege kündigen.
Artikel 10
(1) Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem sich die Vertragsstaaten die Erfüllung der innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten mitgeteilt haben.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens treten die Bestimmungen des Artikels 2 Ziffer 10 bis 15 sowie die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 litera b und c des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 18. Juli 1984 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 und des Abkommens zur Änderung des Abkommens über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 9. Juni 1995 sowie des Abkommens zur Änderung des Abkommens über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 9. Juni 1997 außer Kraft.
GESCHEHEN zu Schlossberg, am 01. 08. 1999, in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Regierung der
Republik Slowenien
Tomaž Zajc e.h.
Für die Österreichische
Bundesregierung:
dr. Christian Berlakovits e.h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 327-01/99-5/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti