Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5304. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki, stran 14350.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Železniki sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki
1. člen
Za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001 se začasno nadaljuje financiranje nalog občinskega proračuna na podlagi proračuna Občine Železniki za leto 2000, in sicer se financirajo tiste naloge, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva sorazmerno glede na proračun leta 2000 s tem, da se v tem obdobju lahko v celoti porabijo neporabljena oziroma z odlokom o spremembi proračuna prenesena sredstva iz proračuna za leto 2000.
3. člen
Sredstva, ki so bila odobrena za investicije v letu 2000, se smejo v letu 2001 uporabljati po že planirani dinamiki. Sredstva, ki niso izkoriščena v letu 2000 se prenesejo v leto 2001 za poplačilo in financiranje nalog, ki so določene s proračunom občine za leto 2000.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Železniki za leto 2001.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 080-09-8096
Železniki, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.