Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5302. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno Brdo, stran 14350.

Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno Brdo, objavlja Občinska volilna komisija Vrhnika
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno Brdo
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 775 volivcev.
2. Na referendumu je glasovalo 467 volivcev ali 60,26%.
3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 205 volivcev ali 43,90% volivcev, ki so glasovali.
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 259 volivcev ali 55,46% volivcev, ki so glasovali.
5. Neveljavne glasovnice so bile 3 ali 0,60% volivcev, ki so glasovali.
6. Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Drenov Grič-Lesno Brdo krajevni samoprispevek ni bil izglasovan, saj je za uvedbo glasovalo le 43,90% volivcev, ki so glasovali.
Št. 11/2007800-0002/00
Vrhnika, dne 18. decembra 2000.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Vrhnika
Sonja Pirnat Keršmancl. r.