Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5298. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor, stran 14348.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je županja Občine Tabor dne 20. 12. 2000 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2001 vendar najdlje do 31. 3. 2001 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Tabor za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2000, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu leta 2000 že začete.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Tabor za leto 2001.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2000.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 403-02/00-1
Tabor, dne 20. decembra 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.