Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 14348.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 14. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 112/00).
2. člen
Doda se nov 4. člen, z naslednjim besedilom: vse trgovine na drobno ne glede na dejavnost, razen lekarn, trgovin na drobno z motornimi gorivi in prodajaln s cvetjem, so zaprte ob naslednjih praznikih in dela prostih dnevih:
– 1. januar,
– Velika noč,
– 1. maj,
– 1. november,
– 25. december.
3. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se v celoti črta drugi stavek.
4. člen
Ostali členi pravilnika se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-80/00
Šmarje pri Jelšah, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.