Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5296. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, stran 14347.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter na podlagi 107. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je župan dne 5. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
1. člen
Potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov sredstev proračuna Občine Šmarje pri Jelšah se do sprejetja odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, financirajo po tem sklepu, vendar najdlje do 31. marca 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se v globalu porabljajo sredstva v višini poprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 2000.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu preteklega leta že začete.
3. člen
Po preteku začasnega financiranje, se v tem obdobju plačane obveznost, vključijo v proračun za leto 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40304-1/00
Šmarje pri Jelšah, dne 5. decembra 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.